Tiedotettavaa

Jyväskylän ympäristöterveys on hyväksynyt Oravasaaren vesiosuuskunnan riskinarviointi suunnitelman 16.11.2022

Riskinarviointi on laadittu käyttäen standartin SFS-EN 15975-2 mukaista verkkopohjaista WSP-työkalua. Riskin arvioinnilla tarkoitetaan juoma­veden turvallisuutta raakavesilähteeltä loppukäyttäjälle saakka. Oravasaaren vesiosuuskunnan riskin arviointisuunnitelma käsittää osuuskunnan vedenjakeluverkoston.

Alva on nostanut veden myyntihintaa 7 % vuoden 2023 alusta. Vesiosuuskunta on korottanut talousveden hintaa samassa suhteessa kuin Alva korotti osuuskunnan Alvalta ostaman veden hintaa.

Veden hinta vuonna 2023 on 2,53 euroa/kuutio ja perusmaksu 12,58 euroa/kuukausi