Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta

Jos vesihuollon sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisissä neuvotteluissa, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (https://www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan(www.kuluttajaneuvonta.fi).